Yönetim

K12 Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu tüm proje planlama ve yönetim, girişim, hizmetler, taahhütler, iş birlikleri, bütçe yönetimi ve bağlantılı tüm faaliyetlerden sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Yönetim Kurulu’nun kararlarını uygulamaya taşır. Yönetim ve performans raporlaması üç yıllık uzun vade, bir yıllık orta vade ve her üç ayda bir kısa vade olarak gerçekleştirilir.

Vakıf k12 Yönetim

İ. Kerim Gürçay
Arslan Gürçay
O. Murat Soydaş
Ayşegül Dilaver Yenier

Yönetim Kurulu Başkanı
Kurucu 

Yönetim Kurulu Üyesi
Kurucu 

Yönetim Kurulu Üyesi
 

Genel Müdür
 

Kerim Gürçay son yirmi iki yıldır Açı Eğitim Öğretim Hizmetleri bünyesinde öğretmen, yönetici
ve kurucu olarak çalışmıştır.
Halen Vakıf k12’de ve Açı Okulları’nda Yönetim Kurulu
üyesi olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Arslan Gürçay kırk yıl eczacı
olarak verdiği hizmetlerin yanı
sıra, Kadıköy Sağlık Eğitim
Vakfı’nı kurmuş ve başkanlığını yapmıştır. Halen Biz 4As’ın
kurucu ortağı ve yöneticisi olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Murat Soydaş iş hayatına Deloitte’ta başladıktan sonra sırasıyla Lafarge ve ISS’te CFO olarak çalışmıştır. Halen
Raymarine Türkiye ve Karina Marine’in ortağı ve genel
müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Ayşegül Dilaver Yenier Açı Okulları’nda sekiz yıl öğretmen ve yönetici olarak görev yapmış, kuruluşundan itibaren Vakıf k12’de Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır.

Vakıf k12 Yönetim Süreci