Stratejik Plan 

Vakıf k12’nin ilk beş̧ yılı (2015-20) bize çok şey öğretti. Sorunları doğru tanımlamanın her zaman çözümü de doğru oluşturabileceğimiz anlamına gelmediğini, ancak yaptığımız her proje ile önemli bir katkı sağladığımızı ve bir sonraki çözüm için daha iyi düşünülmüş, hazırlanmış bir altyapı geliştirebildiğimizi öğrendik. Önümüzdeki üç yılı (2020-23) Vakıf k12’nin 2. dönemi olarak planlayıp, stratejik planımızı bu öğrenimlerimize göre oluşturduk.