Kurucudan

Değerli Paydaşlarımız,
 
Aile olarak yaşamımız boyunca ülkemize katkıda bulunmak bizim her zaman önceliğimiz ve inancımız oldu. Bireylerin toplumdan aldıkları, kazandıkları artı değerleri fazlasıyla geri ödemelerinin bir ülkenin gelişiminin yanı sıra insanlığın ve insan olmanın temel koşulu olduğunu savunduk. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için 2014 yılında K12 Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı’nı kurduk.
 
Artan nüfus, azalan kaynaklar, kendini geliştirme imkanlarına ulaşmakta zorlanan genç bir nüfus ülkemiz için her geçen yıl daha büyük zorlukları beraberinde getiriyor. 21. Yüzyılda süratle değişen öğrenim deneyimine karşın var olan okulların altyapısı bu talebi karşılamakta zorlanıyor ve zorlanmaya da devam edecek. Vakıf k12 olarak 21. Yüzyılın gerçekleri ve talepleri ile öğrenim sistemimizin yaşadığı sorunlara çözüm üretme amacıyla projeler düşünmeye başladık. 21. Yüzyılın getirdiği kitlelere ulaşabilen yeni iletişim ve eğitim araçları, sınırları aşan paylaşım ve iş birliği olanakları, katlanan bilgi ve deneyim havuzunu etkin olarak kullanırsak bu sorunların bir kısmına çözüm üretebileceğimizi gördük. Ve hedefimizi yaptığımız çalışmalar, üretim ve paylaşımlarla 21. Yüzyılın ‘Öğrenen İnsan’ profilini ve ‘Öğrenme Kültürü’nü” eğitimin tüm paydaşları arasında yaygınlaştırmak olarak belirledik.
 
Vakıf k12 olarak 2015 yılında başladığımız ilk 5 yıllık çalışma dönemimizi tamamladık. Geçtiğimiz 5 yıl bize çok şey öğretti, ilk olarak ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu! Ancak bu doğruluk sandığımız kadar kolay biçimde yeni öğrenim platform ve materyallerine dönüşmedi. İçerik üretme, değişen yazılım ve teknolojileri kullanma, üretilenleri sürekli güncelleme gerek teknik iş gücü gerek maliyet olarak bizi zaman zaman zorladı. Buna rağmen Vakıf k12 olarak aktif 3 öğrenim platformu üretmemiz, Türkiye’nin en fazla kitaba sahip olan Okuma Ağacı Serisini ortaya çıkarmamız ve dağıtımını yapmamız, bütün bunların yanı sıra Türkiye’nin en büyük iki vakfı olan Darüşşafaka ve TEV’in okullarını bize emanet etmesi bizleri gururlandıran ve bu genç vakfın gelecekte neler yapabileceğini gösteren önemli çalışmalardı. 
 
Sorunları doğru tanımlamanın her zaman çözümü de doğru oluşturabileceğimiz anlamına gelmediğini, ancak yaptığımız her proje ile önemli bir katkı sağladığımızı ve bir sonraki çözüm için daha iyi düşünülmüş, hazırlanmış bir altyapı geliştirebildiğimizi gördük.  Vakfımızın çalışmalarının ikinci dönem bitiş tarihini Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı olan 2023 olarak belirledik. Önümüzdeki 3 yılda en öncelikli hedefimiz öğrenim platformu ve materyal envanterimizi geliştirmek ve vakfımızın finansal sürdürülebilirliği için gerekli girişimleri başlatmak olacak.
 
Ümidimizi besleyen inanç, irade, iyi niyet, istek ve ısrarımızla sürdürülebilir çözümler üretme çalışmalarımıza devam ediyoruz. VAKIF k12’nin kuruluşu ve sonrasında çalışmalarımıza destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.
 
Saygılarımla,
Kerim Gürçay
Vakıf k12 Kurucusu