Proje Yönetimi

Vakıf k12’nin kendi bünyesinde planlayıp üreterek uygulamaya taşıdığı projelerin vakfın varoluş amacına uygun olması, kaynakları verimli kullanması, hedeflenen etkiyi yapması, dönüşüme katkı sağlaması ve doğru seçimi vakfın başarısını, sürdürülebilir performansını etkileyen en önemli süreçtir.
Proje seçiminin ilk etabında Proje Planlama ve Yönetim Dokümanı hazırlanır. Bir Vakıf k12 projesinin seçimi için değerlendirme yapılmadan önce aşağıdaki tüm süreçlerin cevapları belli kriterlere göre hazırlanır.


1. Proje Planlama ve Yönetim Dokümanının Hazırlanması

        Künye   : Amacı ve Hedef Kitlesi
        Gerekçe      : Sorun Ağacı
        Hedef Ağacı  : Hedef Değişim
        Ürün  : Ürün ve Hizmet Tanımı
        İşler   : Tüm Faaliyetlerin Tanımlanması
        Bütçe : Finans Kaynağı – Nakit Akışı
        İş Planı  : Çalışma ve İş Teslim Takvimi
        Tanıtım   : İletişim – Paylaşım – Ağ Stratejileri
         Değerlendirme  : Üretim ve Etki Değerlendirmesi
          Sürdürülebilirlik : Finansal ve Performans Sürdürülebilirliği                 
      Raporlama   : Raporlama ve Dokümantasyon Yöntem


2. Nihai Değerlendirme: Vakıf Yönetimi tarafından yapılır.

Proje yönetimi proje planlama ve yönetim dokümanı ile birlikte yürütülür. Proje önerisi kabul edildikten sonra ara değerlendirme konu ve tarihlerine karar verilir. Bu tarihler çalışma ve iş teslim takvimine göre belirlenir. Her etap sonunda vakıf yönetimi durum değerlendirme sonuçlarını paylaşır. Proje sonunda tüm süreç ve sonuç raporu hazırlanır. Bu raporda proje planlama etaplarının sonuçları; süreç raporları ve sonuçları, proje durum raporu sunulur.