İş Birlikleri

Amacımızı gerçekleştirmek için diğer vakıf, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliğinin iki farklı boyutu bulunuyor; birlikte proje ürettiğimiz ortaklarımız ve bizim projelerimizi destekleyen kurumlarla ortak çalışmalarımız.
 

Avrupa Birliği Projeleri 

   
Video yazılımı üzerinden öğrencilerin çevre konulu STEM oyunları tasarlamalarına imkan veren bir Avrupa Birliği projesidir. Çalışma STEM kazanımları, öğrencilerin oyun tasarlamaları, oyunlarını test etmeleri ve çevreci bir şehir tasarlamalarını hedeflemektedir. Öğrencilerin bilimsel ve ekolojik becerileri ile öğrenme yeteneklerini arttırmak - 21. yüzyıl becerilerini kullanarak öğrenmeyi yaymak, yeni stratejiler geliştirmek, bilgi kaynaklarının paylaşılması üstüne yeni metodlar kullanma amaçlarına göre tasarlanan oyun Türkiye ve İtalya'da müfredata uygun olarak okullarda uygulanmıştır.  
     

Okuma Ağacı Dağıtım

   
Okuma Ağacı Projesi’nin öğrenci ve okullara ulaşması için Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valiliklerle iş birliği ve ortak projeler yaptık. Bunun yanı sıra kitapların basımı ve dağıtımı için bireysel ve kurumsal sponsorluklar aldık. OKA Dağıtım projesi sonucunda 6 ilde; 140.000 öğrenciye toplam 550.000'den fazla kitap dağıtılmıştır.