Değerlendirme

Vakıf yönetimi projeleri aşağıdaki 3 ana başlık altında değerlendirir.   

A. Proje Planlama – Üretim- Uygulama

1. Hedefe Uygunluk :Projenin vakfın misyonu ve Proje Planlama Formu ile uygunluğunun değerlendirmesi
2. İçerik :Projenin içeriğinin hedeflenen seviye ve kapsama uygunluğunun değerlendirmesi
3. Bütçe :Bütçe yönetimi ve hedeflenenin bütçenin gerçekleşmesinin değerlendirmesi
4. Verimlilik :Zaman, süre ve kaynak kullanımının değerlendirmesi 
5. Tamamlanma ve Sonlandırma :Projenin belirlenen tüm hedeflere göre tamamlanmasının değerlendirmesi
6. Sürdürülebilirlik :Projenin sürdürülebilir olması için gereken çalışmaların ve hazırlıkların değerlendirmesi

 

B. Proje Başarı ve Performansı 

7. Başarı ve Performans Değerlendirmesi: Proje planlama 4-5-7 numaralı etaplarda belirlenen kriterlere göre projenin başarısının değerlendirmesi

C. Proje Değerlendirme Raporu

Proje kabul sürecinde belirlenen hedeflere göre oluşturulan değerlendirme kriterlerinin sonuçlarına göre projelerin başarı ve etkinliğinin değerlendirildiği çalışmaları içerir.