Etik 

Vakıf k12 varlığını ve hizmetlerini dört temel değer üzerinde sürdürmektedir: Saygılı, Üretken, Dürüst ve Şeffaf Olma. Tüm kurumsal operasyon, üretim ve paylaşımlarımızda bu değerlere saygılıyız.

 

Şeffaf

Vakıf k12 tüm finansal yatırım ve performansını yıl sonu raporları vasıtası ile kamuoyu ile paylaşır. Bu raporlarda finansal yatırımların yanı sıra projelerin performansı, hedeflere göre değerlendirmesi, hedeflenen yeni proje ve çalışmalar birebir aktarılır. Vakıf k12 Rapor ve Stratejik Planı’na ulaşmak için tıklayınız.
 

Saygılı ve Dürüst

Vakıf k12; öğrenim platform ve materyallerin içeriklerinde kültürlere, dinlere ve etnik kimliklere saygılıdır. Başka bir deyişle Vakıf k12 herhangi kültürel ya da dini bir görüşü savunmaz, öne sürmez, belli bir amaç çerçevesinde direkt ya da dolaylı olarak içeriklerinde barındırmaz. Bu kavramlar Dünyayı anlama ve öğrenme için temel bilgi olarak verilir. İçeriklerde cinsiyet ayrımı, belli bir etnik ön yargı içeren ifadelere yer verilmez. Tüm içerikler ve paylaşımlar insan hakları ve evrensel değerler ekseninde yerel ve milli kültüre saygılıdır.
 
Vakıf k12 ürettiği ya da üçüncü partilerden satın aldığı tüm dijital veya basılı içeriklerde tüm paydaşların fikir ve telif haklarına saygılıdır. Öğrenim platformlarında yayınlanan tüm kitapların yazımı veya tercümesi Vakıf k12 tarafından yaptırılmış olup, hepsi özgün ve telif hakları satın alınmış ürünlerdir.
 

Üretken

Üretken olmak, artı değer katmak Vakıf k12’nin varlığının önemli bir değeri ve aynı zamanda hedefidir. Vakıf k12 için etki alanını genişletmek, bunun yanı sıra sahip olduğu ve paylaştığı platform ve içerik sayılarını her yıl arttırmak bir zorunluluktur. Bu nedenle Vakıf k12 her yıl yeni bir platform ve içerik sunabilmek için gerekli girişimleri ve üretim ortaklıklarını hayata geçirir.