Raporlar

Artı değer katmak, edindiğimiz birikimleri paylaşmak, ülkemiz genç nüfusu için 21. yüzyılın taleplerine ve dijital çağda öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak için yola çıktık. “Öğrenen Ol!”, mottosunu benimseyerek, Vakıf k12’nin 2015-20 yılları arasındaki ilk dönem çalışmalarını tamamladık. Ürün ve hizmetlerimizi hayata geçirmek için dört temel finans kaynağımız bulunuyor. Vakıf k12’nin sürdürülebilir ve etki yaratan varlığını devam ettirebilmek ve finansal yapısını güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Öz Kaynaklar: Vakıf k12’nin öz kaynakları Arslan ve Kerim Gürçay’ın vakfın kuruluşu ve sonrasında sağladığı nakdi bağış ve taşınmazlardan oluşmaktadır. Nakdi bağışlar proje ve yıllık yönetim ihtiyaçları çerçevesinde devam etmektedir.
 
Girişimler: Eğitim ve öğrenim birikimlerini paylaşmak, geliştirmek ve yaymak için farklı girişimlerde bulunuyoruz. Bu girişimler aynı zamanda diğer kurum ve kuruluşların hizmet talepleri ile de yapılmaktadır. Kurumların talepleri üzerine verilen hizmetlerden elde edilen gelirler vakfın finans kaynaklarından biridir.
 
İş Birliği: Vakıf k12 olarak diğer kurum ve kuruluşlarla Avrupa Birliği Projeleri’nde ortak çalışmalar yapıyoruz.  Buna ek olarak dijital materyal ve hizmet üretmek için diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklık yapıyoruz. Bu çalışmalardan elde edilen gelirler vakfın bir diğer finans kaynağını oluşturmaktadır.
 
Bağışlar: Kişi, kurum ve kuruluşlar ürün, girişim ve projelerimize bağış yaparak ve sponsor olarak destek oluyor. Bağış ve sponsorluklar vakfın sürdürülebilir finansal kaynaklarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

 

Faaliyet Raporu