Çevrimiçi Öğrenim

Öğrencilerin ‘Öğrenen Öğrenci’ ve ‘Öğrenenler Topluluğu’na dönüşmesi için ‘Dijital Öğrenim Materyalleri’ ve ‘Dijital Öğrenim Platformları’ üretiyoruz. Bu dijital ürünleri; verimli, hedefe yönelik, çözüm üreten ve öğrenme kültürünü destekleyen birer araç olarak tasarlıyoruz. 
 

Okuma Ağacı

Yaptığımız ilk çalışma OKA (Okuma Ağacı) oldu. OKA; ilkokul 1-4. sınıf öğrencilerine yönelik, sınıf içinde farklı öğrenim seviyelerine hizmet eden, 80 kitaptan oluşan bir okuma setidir. OKA ile bağlantılı olarak geliştirdiğimiz OKA Öğrenim Platformu sınıf içi öğrenimi desteklemek için üretilen ders planları ve öğrenim materyallerine erişim sağlıyor. 

 
  

oka.k12.org.tr

Edebiyat 

Edebiyat platformu, Türk edebiyatının en önemli eserlerinin analizlerini içeriyor. Öğrencilere kitapların analizlerinin yanı sıra bu analizlerin nasıl yapılacağını gösteren bu platform aynı zamanda edebiyatın temel kavramlarını da öğrenim materyali olarak sunuyor.


 
  

edebiyat.k12.org.tr

Tanzimat 

Tanzimat platformu bu dönemin en önemli edebiyat eserleri etrafında Osmanlı Devleti’nin son yüzyılını irdeliyor. Edebiyat, tarih ve siyaset alanlarında disiplinler arası bir öğrenim deneyimi sunan platformun en önemli özelliği tüm kitapların tamamen açık kaynak ve zenginleştirilmiş öğrenim materyali olarak kullanıcıya sunuyor. 

 
  

tanzimat.k12.org.tr