Hakkımızda

Vakıf K12

VAKIF k12, Gürçay Ailesi’nin kurduğu kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Oktay Gürçay elektrik mühendisi olarak uzun yıllar devlet kurumlarında ve özel sektörde çalışmış, 2000 yılında aramızdan ayrılmıştır. Arslan Gürçay kırk yıl eczacı olarak verdiği hizmetlerin yanı sıra, Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı’nı kurmuş ve başkanlığını yapmıştır. Emre Gürçay son otuz yıldır turizm, havacılık ve güvenlik sektörlerinde üst düzey yönetici, ortak ve girişimci olarak çalışmıştır. Kerim Gürçay son yirmi yıldır öğretmen, yönetici ve kurucu olarak eğitim sektöründe çalışmış, son dönemde özellikle 21. yüzyılda öğrenme üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Arslan Gürçay

Emre Gürçay

Kerim Gürçay

Ayşegül D. Yenier

Değerlerimiz

Dürüst: Şeffaftır, telif haklarına saygılıdır.

Saygılı: Kültürlere, dinlere, etnik kimliğe, evrensel değerlere saygılıdır.

Üretken: Her yıl için bir açık kaynak üretir; performansını değerlendirir.